-->

لیست نمایندگان کاشی هرمس در کشور عراق


# شهر نام فروشگاه نام نماینده تلفن آدرس پروفایل
1 بغداد فروشگاه هرمس اسامه عامر نصیف 077-36862642 بغداد، خیابان منصور، خیابان عطافیه، نزدیک بارگاه، گالری گروه آرکا نمایش پروفایل
2 بغداد گالری کاشی الصادق اسامه عامر نصیف 077-36862642 بغداد، فهامه، خیابان قاسی ابراهیم، ​​گالری کاشی الصادق نمایش پروفایل
3 بغداد گالری گروه آرکا اسامه عامر نصیف 077-36862642 بغداد، روبروی بازار نخل، خیابان فلسطین نمایش پروفایل
4 سلیمانیه فروشگاه هرمس دلشاد قریب 964-7711541651 سلیمانیه، جاده ملک محمود، نزدیک پل کوبانی، گالری کاشی هرمس نمایش پروفایل
5 بصره فروشگاه هرمس محمدرضا محمدیان 964-7702699447 بصره بعد از مرکز بصره، محله مشرق جدید نمایش پروفایل