nataly

     

  

ناتالی  60×20

 

 

 

 


 تک گل ناتالی / 60×20

 

 

 


ناتالی قالبدار سفید / 60×20

 

 

 


ناتالی قالبدار آبی / 60×20

 

 

 


 ناتالی قالبدار بنفش / 60×20

 

 

 


موزاییک ناتالی آبی / 30×30

 

 

 


موزاییک ناتالی بنفش / 30×30

 

 

 

کف 105 / 30×30

 

 

 


 

اندازه

60×20

 

علائم فنی 

 

 

 


گالری

 

 

 

 info@hermestile.com